دانشجو و اتمسفر کارآفرینی

✅اپیزود اول پادکست فرصت (https://t.me/oppeventir/15)

🔸آیا اساساً دانشجو می‌تواند کارآفرین باشد؟

🔸آیا دانشگاه مانعی در برابر کارآفرینی نیست؟

🔸آیا دانشجوی ایرانی با پشتوانه واحد های دانشگاهی می تواند نوآوری داشته باشد؟

🔸چطور دانشگاه در تعاملِ دانشجو با صنعت موفق عمل کند؟

🔸آیا کارمندی و کارآموزی لازمه ی کارآفرینی است؟


👥پیرامون این سوالات در اولین اپیزود پادکست فرصت گفتگو می کنیم.

💼مهمان: مهندس محمد ناطقی


اسپانسر:
کاشف طوبی | کارگزارفناوری

ایمینو (http://imino.ir/) | مرکز نوآوری معادن و صنایع ایران

#اپیزود_اول
#پادکست_فرصت