ورود / ثبت نام جمع کردن در اتاق فایل ضبط شده ای وجود ندارد. جلسه ضبط شدن توضیح تاریخ پیوند وبینار معرفی صفر تا صد رویداد فرصت وبینار معرفی صفر تا صد رویداد فرصت اسفند ۱۳, ۱۳۹۹ Presentation
  • اسفند ۱۰, ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
ورود / ثبت نام جمع کردن در اتاق فایل ضبط شده ای وجود ندارد. جلسه ضبط شدن توضیح تاریخ پیوند طراحی نوآوری در کسب و کار طراحی نوآوری در کسب و کار بهمن ۱۳, ۱۳۹۹ Presentation
  • بهمن ۱۲, ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
ورود / ثبت نام جمع کردن در اتاق فایل ضبط شده ای وجود ندارد. جلسه ضبط شدن توضیح تاریخ پیوند وبینار مهندس طراح کیست و برسی اهمیت طراحی متناسب با نیاز کاربر وبینار مهندس طراح کیست و برسی اهمیت طراحی...
  • بهمن ۱۱, ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
ورود / ثبت نام جمع کردن در اتاق فایل ضبط شده ای وجود ندارد. جلسه ضبط شدن توضیح تاریخ پیوند وبینار اجماعات نخبگانی و توانمندسازی دانشجویان برای ارتباط با جامعه و صنعت وبینار اجماعات نخبگانی و توانمندسازی دانشجویان برای ارتباط...
  • بهمن ۱۱, ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید
این یک وبینار تستی است ورود / ثبت نام
  • بهمن ۸, ۱۳۹۹
بیشتر بخوانید