مهندس امیرآبادی زاده؛ دبیر رویداد ملی فرصت، در برنامه طلوع: رویداد ملّی فرصت برای دانشجویان همانند نقشه راهی‌ست تا یک ایده را به مرحلۀ کسب و کار برسانند. به گفتۀ آقای امیرآبادی زاده، رویداد ملّی فرصت، رویدادی مسئله محور، در...
  • بهمن ۲۸, ۱۳۹۹
  • 0 دیدگاه
بیشتر بخوانید