قفس پرورش ماهی

طرح مسابقه صنعت دریایی

مقدمه

به دلیل وجود محدودیت‌های فراوان در بهره‌برداری از منابع آبی، امروزه پرورش ماهی در قفس و جایگزینی آن با فعالیت‌های صیادی در بیشتر کشورها موردتوجه قرارگرفته است. عواملی از قبیل افزایش مصرف آبزیان در بین عامه مردم، کاهش ذخایر طبیعی برخی از گونه‌ها، کمبود و محدودیت منابع و کاهش درآمد و ارزش اقتصادی تولید در استخرهای خاکی، موجب شده است تا پرورش‌دهندگان به سمت تولید ماهی با استفاده از قفس سوق پیدا کنند.

صنعت آبزی‌پروری در قفس به‌سرعت رو به توسعه است بطوریکه در آینده می‌تواند جایگزینی مناسب برای بهره‌برداری مستقیم از ذخایر طبیعی بشمار آید. با گسترش فن‌آوری پرورش ماهی در قفس و استفاده از مواد مقاوم در ساختمان قفس، امروزه این روش در دریاهای آزاد متداول شده است. گسترش این فعالیت در آب‌های دور از ساحل، معایب زیست‌محیطی آن را کاملاً مرتفع نموده است، به‌طوری‌که هم‌اکنون قفس‌های کاملاً پیشرفته و با استفاده از آخرین فناوری روز در آب‌های عمیق و دور از ساحل در دریا نصب و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

اﻣﺮوزه ﺑﻴﺶ از ۶۲ ﻛﺸﻮر در زمینه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴـﺘﻨﺪ.

آﻣـﺎر و اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ؛ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ به‌عنوان بزرگ‌ترین صیدکننده ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، باهدف ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ در ﻗﻔـﺲ، از سال‌های ۲۰۰۳ تاکنون ﺑﻴﺶ از ۳۰ ﻫﺰار ﺷﻨﺎور ﺻﻴﺎدی را ﺣﺬف و زﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻴﺶ از ۲۰۰ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد را در حوزه ﭘﺮورش ماهی در ﻗﻔﺲ، ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. کشورهای مالزی، تایلند، چین، نروژ و ایسلند، پیشرو در پرورش ماهی در قفس هستند.

در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ در آب‌های داﺧﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ ﺑﺮﺧﻲ از گونه‌های درﻳﺎﻳﻲ، روش استفاده از قفس برای پرورش آبزیان می‌تواند راهکاری خوب و جایگزینی مناسب باشد. کشور ما ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺑﻴﺶ از ۲۷۰۰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮز آﺑﻲ، از ظرفیت خیلی خوبی برای فعالیت‌های ﮔﺴﺘﺮده در زمینه آبزی‌پروری درﻳﺎﻳﻲ برخوردار است. همچنین وجود منابع آبی و دریاچه‌های موجود در پشت سدها و شهرستان‌های غیر ساحلی نیز بر این ظرفیت افزوده است که فرصتی خوبی را جهت بهره‌برداری از منابع آبی به وجود آورده است.

منشأ پیدایش

از منشأ و مبدأ پیدایش پرورش ماهی در قفس اطلاع دقیقی در دسترس نیست و در این خصوص اطلاعات کمی وجود دارد. می‌توان گفت منشأ اولین قفس‌های پرورشی از نظر تاریخی مبهم و ناشناخته هستند، ولی آنچه مسلم است از زمان‌های خیلی دور صیادان برای نگهداری ماهیان صیدشده خود، تا قبل از حمل و عرضه به بازار، از نوعی قفس استفاده می‌کرده‌اند. تولید ماهی در قفس‌های ثابت از آسیای جنوب شرقی شروع شده است و اولین قفس‌های واقعی که به‌منظور پرورش ماهی مورداستفاده قرار گرفتند در اواخر قرن ۱۹ استفاده شده‌اند. این قفس‌ها از چوب بامبو ساخته شده بودند و ماهی نیز توسط ماهی‌های هرز و پسمانده‌های غذایی تغذیه می‌شدند. به نظر می‌رسد که برای اولین بار پرورش ماهیان دریایی به شکل مدرن در قفس در چین و تایوان در سال ۱۹۷۰ آغاز گردیده است.

استفاده از قفس‌های مدرن امروزی از سال ۱۹۵۰ متداول گردید. پرورش ماهی حدود ۳۵ سال پیش در ژاپن و در مکزیک از سال ۱۹۹۶ و در استرالیا از سال ۱۹۹۰ شروع شده است. اولین پایلوت پرورش ماهی در قفس ایران با ظرفیت ۱۸۰ تن با دو گونه شانک و صبیتی در جزیره قشم آغاز به کار نمود. در طی دهه هفتاد اسـتقرار قفس‌های کوچک در محیط‌های آبی نظیر دریاچه پشت سدها، دریاچه‌ها و آب‌بندان‌ها گوشـه کوچکی از ظرفیت‌های توسعه پرورش ماهی در قفس را به نمایش گذاشت، به‌طوری‌که در سـال ۱۳۹۲، توسـط ۴۵ مزرعه فعال قفس در ۱۲ اسـتان کشـور، بیش از ۱۲۴۵ تن ماهی قزل‌آلا تولید شـد.

تعریف مسئله قفس دریایی

یکی از روش‌های پرورش ماهی استفاده از محیط‌های محصور است. که در ایران شامل قفس، پن (سواحل محصور) و کانال‌های آب‌رسانی‌محصور است. در واقع این محیط‌ها بخشی از مکان‌های آبی(نظیر دریاها، دریاچه‌های طبیعی و مصنوعی، دریاچه‌های پشت سد، مرداب‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و کانال‌های آب‌رسانی) هستند که با تور یا مواد مشبک دیگری محصور می‌شوند و در آن‌ها ماهی رهاسازی و پرورش می‌یابد. هدف این مسابقه استفاده از طرح و ایده تیم‌های نخبه و مستعد جوان برای بازطراحی قفس‌های دریایی با قابلیت‌های کاربردی در جهت رفع چالش‌های این حوزه است.

چالش‌های موجود در این صنعت عبارت اند از:

 • غلبه بر امواج سهمگین دوره‌ای در دریا ها
 • غلبه بر امواج نشکسته در مناطقی که عمق با شیب زیادی افزایش پیدا می‌کند.
 • غلبه بر مشکلات پاکسازی تورها
 • افزایش استحکام و انعطاف در تورها
 • افزایش استحکام براکت‌ها
 • غلبه برمشکلاتی که پرندگان ماهی‌خوار بوجود می‌آورند.
 • افزایش ظرفیت پرورش در مساحت کمتر

هدف از این مسابقه طراحی قفس‌های سازگار و ساخت تجهیزات کلیدی آن است بطوریکه قابلیت مونتاژ و اسمبل کردن در زمان محدود را دارا باشد.

دهه آخر اسفند 1399 به مدت 4 هفته

هفته سوم فروردین 1400

هفته آخر فروردین 1400 به مدت 4 هفته

هفته آخر اردیبهشت 1400

مهلت 7 روزه

هفته اول خرداد 1400

دوره توانمندسازی و تیم سازی
برگزاری در خرداد 1400

برگزاری در تیر و مرداد 1400

برگزاری در شهریور 1400

دهه آخر شهریور 1400

فرامرز اصلانی
آنالیز
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.
اک دمیر
تحلیلگر
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

فرصت یک سری رویداد و مسابقه با تمرکز بر نیاز ها و مسائل کشور است که به توانمندسازی اجتماع نخبگانی مبتنی بر مهارت های لازم جهت ایجاد کسب و کار به صورت مسئله محور می پردازد.
رویداد ملی فرصت در 4 حوزه مختلف برگزار می شود که در هر حوزه تمرکز بر روی یک یا دو موضوع مشخص می باشد:
1) لوازم خانگی: فرصت طراحی و ساخت چیپس‌ساز خانگی و فرصت طراحی و ساخت جعبه‌های ضد عفونی‌کننده
2) کشاورزی نوین: فرصت طراحی و ساخت بستر آب کشت
3) اتوماسیون صنعتی: فرصت طراحی و ساخت اتوماسیون تجهیزات ماشین‌کاری
4) صنعت دریایی: فرصت طراحی و ساخت قفس دریایی
برای کسب اطلاعات تکمیلی در مورد هر موضوع می‌توانید به صفحه مربوط به هر حوزه در سایت رویداد مراجعه کنید.

شرکت کاشف طوبی با همکاری بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید بابایی برگزارکننده این رویداد می باشد اما لازم به ذکر است در حوزه های مختلف برگزاری رویداد حامیان تخصصی نیز تیم برگزاری رویداد را همراهی می‌کنند.

شرکت کنندگان رویداد فرصت با قرار گرفتن در یک موقعیت و مواجهه کل گرا با یک مسئله، تلاش می‌کنند دانش، مهارت و دیگر منابع لازم برای حل مسئله را به دست آورند. در این حالت، یادگیری همراه با هدف و انگیزه خواهد بود و شرکت کننده در زمان نه چندان طولانی بازخورد آن چه را یادگرفته دریافت می‌کند.
در کنار جنبه های آموزشی رویداد جوایز و امتیازاتی که برای تیم‌های برتر در نظر گرفته شده نظیر شتابدهی برای راه اندازی یک کسب وکار دانش بنیان و حمایت از آن‌ها تا ایجاد اشتغال نافع و پایدار، تسهیل ارتباط بین جامعه نخبگان با صنعت از طریق معرفی تیم‌های توانمند جهت حل مسائل فناورانه کشور، آشنایی با نیازهای بازار و صنعت و توانمند سازی تیم‌ها برای ایجاد کسب وکار حول فرصت های نوآورانه جامعه و ... می تواند مشوق شما جهت شرکت در این رویداد باشد.

• اعطای جایزه نقدی به تیم های اول تا سوم به ترتیب # ، # و # میلیون تومان
• اعطای امتیاز بنیاد ملی نخبگان به افراد تیم های برتر
• شتابدهی و انجام حمایت‌های لازم جهت تبدیل تیم‌های برتر به شرکت‌های دانش بنیان
• معرفی تیم‌های برتر به فعالان صنایع مرتبط و مهیا کردن شرایط جهت الحاق تیم ها به شرکت‌های توانمند

ثبت نام به صورت گروهی انجام می شود اما اگر هم اکنون امکان تشکیل تیم را ندارید نگران نباشید چرا که در مراحل بعدی نیز امکان اضافه کردن افراد به تیم را خواهید داشت؛ برای ثبت نام با مراجعه به وب سایت رویداد به نشانی www.oppevent.ir می‌توانید در گروه‌های 1 تا 5 نفره ثبت نام نمایید.

هزینه ثبت نام برای هر گروه در هر یک از فرصت‌های رویداد # هزار تومان می‌باشد؛ همچنین می‌توانید از کدهای تخفیفی که در شبکه‌های اجتماعی رویداد و یا سایر راه های ارتباطی در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد نیز استفاده کنید.

گروه‌ها می‌توانند بسته به علاقه و توانمندی که در خودشان می‌بینند در حوزه‌های مختلف رویداد ثبت‌نام و فعالیت نمایند اما از آنجایی که موفقیت در هر حوزه نیازمند تلاش و پیگیری اعضای گروه دارد شاید این کار منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب و مورد نظر گروه گردد.

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا کلیه مراحل ابتدایی رویداد در تمامی فرصت‌ها به صورت مجازی برگزار خواهد شد اما برای گروه‌های برتر هر فرصت در فازهای پایانی، یک مرحله‌ی حضوری یک هفته‌ای نیز در نظر گرفته شده است که طی آن تیم‌ها ضمن ورکشاپ تیمی‌نو، دوره تیم‌سازی و توانمندسازی را می‌گذارانند؛ که محل برگزاری آن بسته به فرصت‌ها و حوزه‌های آن متفاوت است.(امکانات اسکان گروه‌های دعوت شده به این مرحله توسط تیم برگزاری فراهم خواهد شد.)

با توجه به گستردگی موضوعات رویداد و تمایل به استفاده از ظرفیت‌های بومی و صنعتی مناطق مختلف کشورمان برای هر فرصت یک قطب انتخاب شده است:
1) لوازم خانگی: اصفهان
2) کشاورزی نوین: کرمان
3) اتوماسیون صنعتی: تبریز
4) صنعت دریایی: جزیره کیش
مجددا لازم به ذکر است تنها مراحل پایانی که نیازمند گردهمایی تیم‌های برتر است، در این مناطق برگزار خواهد شد و سایر مراحل به صورت مجازی خواهد بود.

مدت‌زمان برگزاری رویداد از افتتاحیه تا اختتامیه برای هر فرصت در حدود 30 هفته برنامه ریزی شده است؛ از طرفی لازم به ذکر است که عمده‌ی این زمان مربوط به فرآیند ساخت محصول اولیه می‌باشد که صرفا تیم‌های برتر با آن درگیر خواهند شد و برای سایر تیم‌های شرکت کننده رویداد بین 4 تا 10 هفته زمان بر خواهد برد.

افتتاحیه رسمی رویداد در #ام اسفند ماه برگزار خواهد شد همچنین می‌توانید برای اطلاع دقیق از زمان و شرایط برگزاری افتتاحیه سایت و کانال تلگرامی رویداد را دنبال کنید.

از آنجایی که رویداد طی فازهای مختلفی برگزار می‌شود و در هر فاز خواسته‌های مشخصی از گروه‌های شرکت‌کننده دارد تلاش تیم برگزاری بر این است که در طی هر فاز محتوای متناسب و کارآمدی را در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهد؛ جهت اطلاع از کم و کیف این آموزش‌ها می‌توانید به دفترچه راهنمای مربوط به هر فرصت که در وب سایت رویداد قابل دسترسی است مراجعه کنید.

تمام محتوی های آموزشی در صفحه کاربری مربوط به هر گروه که بعد از ثبت‌نام در اختیار تیم‌ها قرار می‌گیرد قابل دسترسی خواهد بود.

با مراجعه به سایت رویداد به نشانی www.oppevent.ir و رفتن به صفحه مربوط به هر موضوع می‌توانید دفترچه راهنمای موضوع مربوطه را دریافت و مطالعه نمایید همچنین اگر باز هم ابهامی برای شما وجود داشت می‌توانید از بخش پرسش و پاسخ وب سایت رویداد(تیکت) استفاده نمایید.

برای شرکت در رویداد نیاز به مهارت و توانایی خاصی ندارید در واقع در طی دوره شما مهارت‌های لازم برای دستیابی به یک محصول مطلوب را کسب خواهید کرد بخصوص که بعد از طی مراحل اولیه برای هر گروه یک منتور توانمند تعیین می‌شود و می توانید ابهامات خود را از آن طریق برطرف نمایید.

مهم ترین پارامتر برای شرکت موفق در رویداد، علاقه به موضوع و پشتکار جهت دستیابی به نتیجه مطلوب می باشد از این رو تمامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی که علاقه‌مند به موضوعات فرصت‌های مختلف رویداد باشند می‌توانند در رویداد شرکت کنند؛ اما از طرفی دیگر اگر اعضای گروه خود را به گونه ای انتخاب کنید که از رشته های متفاوت اما مرتبط با موضوع باشد امکان موفقیت شما بالاتر خواهد بود. برای گروه‌هایی که برخی از اعضای آن، از دانشجویان نخبه و مستعد برتر و نیز دانشجویان با معدل بالای 18 باشند، امتیازات ویژه‌ای درنظرگرفته شده است.

رویداد در هر فرصت طی 4 فاز انجام می‌شود و گروه‌هایی که طی هر فاز امتیاز لازم را کسب کنند واجد شرایط لازم برای ورود به فاز بعدی خواهند بود؛ به طور مختصر فاز اول طراحی مفهومی، فاز دوم طراحی اولیه، فاز سوم تکمیل ایده و فاز چهارم نیز ساخت محصول خواهد بود. جهت اطلاع دقیق از معیارهای قضاوت طرح‌ها و شیوه نمره‌دهی می‌توانید به دفترچه راهنمای هر موضوع مراجعه نمایید.

در هر فرصت، 3 تیم به فاز ساخت راه پیدا می‌کنند؛ برگزار کنندگان رویداد علاوه بر تامین فضای مناسب کارگروهی مورد نیاز هر تیم، کمک هزینه مالی نیز در اختیار تیم‌ها برای ساخت محصول قرار خواهند داد

تمامی اعضای تیم‌های برتر که طرح‌های شایسته‌ای را در رویداد ارائه کرده باشند سزاوار دریافت امتیاز نخبگی خواهند بود و به بنیاد معرفی خواهند شد و متناسب باب دستورالعمل‌های بنیاد ملی نخبگان به ایشان امتیاز نخبگی تعلق خواهد گرفت.

از آنجایی که رویداد در فازهای مختلف برگزار می‌شود و برای ارائه گزارش هر فاز یک محدودیت زمانی مشخص شده است و تنها گروه‌هایی که امتیاز لازم را کسب کرده باشند وارد فاز بعدی رویداد می‌شوند، گروه‌ها تنها به شرطی می‌توانند محور ثبت‌نامی خود را تغییر دهند که گزارش‌های مربوطه را در زمان مشخص ارائه کرده باشند.

1. تمامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم پزشکی که علاقه‌مند به موضوعات فرصت‌های مختلف رویداد باشند می‌توانند در رویداد ثبت‌نام نمایند.
2. ثبت نام در رویداد در قالب گروه‌های 1 تا 5 نفره انجام می‌شود.
3. ثبت نام تنها به صورت اینترنتی و از طریق وب سایت رویداد به نشانی www.oppevent.ir خواهد بود.
4. بعد از پایان ثبت‌نام در بازه زمانی مشخصی امکان اضافه کردن اعضا به تیم وجود دارد به شرط اینکه نفرات تیم از 5 نفر بیشتر نشوند.
5. همه‌ی شرکت کنندگان در رویداد فقط می‌توانند در یک گروه عضویت داشته باشند.
6. در زمان ثبت‌نام گروه‌ها موظفند سرگروه و اسم گروه خود را نیز مشخص نمایند؛ سرگروه رابط بین برگزار کنندگان رویداد و سایر اعضای گروه می‌باشد.
7. پس از تکمیل ثبت‌نام در رویداد امکان عودت وجه ثبت‌نام وجود ندارد.
8. زمان بندی اعلام شده رویداد در صورت صلاح دید کادر داوری و برگزاری ممکن است دستخوش تغییر شود که در این صورت به اطلاع تمام شرکت کنندگان خواهد رسید.
9. رویداد طی فاز های مختلف برگزار می‌شود و تیم‌هایی که در هر فاز امتیاز لازم را کسب کرده باشند به فاز بعدی راه پیدا خواهند کرد.
10. قضاوت هر فاز بر عهده کمیته داوری است که توسط تیم برگزاری رویداد معرفی خواهند شد.
11. فرصت اعتراض به نتایج برای همه تیم‌ها در نظر گرفته می‌شود اما در معیار های داوری که از ابتدا در دفترچه راهنمای هر یک از فرصت‌های رویداد اعلام می‌شوند تغییری ایجاد نخواهد شد.
12. طرح هایی که توسط گروه‌ها در هر فاز ارائه می‌شوند باید تابع قوانین و معیارها و خواسته‌های تعریف شده از جانب تیم برگزارکننده رویداد باشند؛ بدیهی است طرح‌ها و ایده‌های ناقض قوانین با صلاح دید کمیته داوری از ادامه رویداد حذف خواهند شد.
13. تعیین تیم‌های برتر توسط کمیته داوری رویداد صورت خواهد گرفت و جوایز نقدی و غیر نقدی که از جانب برگزار کننده اعلام شده است به تیم های برتر اعطا خواهد شد.
14. جوایز غیر نقدی که برای تیم های برتر در نظر گرفته شده نظیر شتابدهی تا ایجاد شرکت دانش بنیان و یا ارتباط با صنعت توسط تیم رویداد انجام خواهد شد اما دستیابی به نتیجه مطلوب در گرو تلاش و پشتکار تیم‌ها است.
15. مالکیت ایده‌ها و طرح‌هایی که توسط تیم‌ها ارائه شده است در اختیار خود تیم‌ها می‌باشد.
16. در هر محور رویداد تیم‌هایی که به فاز ساخت محصول نمونه راه پیدا می‌کنند در ازای تعهد به ساخت محصول از تیم برگزاری کمک هزینه مالی متناسب با هزینه های ساخت طرح خود و همچنین سایر امکانات مورد نیاز را دریافت خواهند کرد. به عبارتی تیم‌های برتر در این فاز به عنوان هسته‌های فناور شتابدهنده کاشف طوبی فرایندهای ساخت را دنبال خواهند کرد.
17. عمده مراحل رویداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد اما برای تیم‌هایی که به کارگاه‌های حضوری دعوت می‌شوند امکانات اسکان نیز در نظر گرفته می‌شود.
18. ثبت نام در رویداد به معنای پذیرش تمام قوانین مسابقه و داوری‌ها توسط گروه‌های شرکت کننده می‌باشد.
19. تمامی افراد شرکت کننده باید به موازین شرعی و اخلاق حرفه‌ای پایبنده بوده و حافظ اعتبار و احترام گروه خود و سایر گروه‌های شرکت کننده باشند.

نظر خود را بنویسید

جزئیات رویداد
 • روز
  ساعت
  دقیقه
  ثانیه
 • تاریخ شروع رویداد
  بهمن ۱, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۰
 • تاریخ پایان رویداد
  شهریور ۲۶, ۱۴۰۰ ۱۸:۰۰
 • وضعیت
  نزدیک
 • برگزارکننده
 • دسته بندی
 • آدرس
  آنلاین-سایت رویداد فرصت
 • تلفن تماس
  02166032729
 • آدرس پست الکترونیکی
  info@oppevent.ir
 • فکس
  02166032729
حامیان