رویدادها

قفس دریایی
نزدیک
99
بهمن ۱, ۱۳۹۹
یکی از روش‌های پرورش ماهی استفاده از محیط‌های محصور است. که در ایران شامل قفس، پن (سواحل محصور) و کانال‌های آب‌رسانی‌محصور است.