پا صفحه

خبرنامه
با عضویت در خبرنامه ما بهترین رویدادها را در ایمیلتان دنبال کنید.
پل‌های ارتباطی
تهران،خیابان آزادی،کوچه صادقی،بن‌بست چهارم،پلاک۷،واحد۲
۰۲۱۶۶۰۳۲۷۲۹
درباره رویداد ملی فرصت

شـرکت کاشـف طوبی به برگزاری ســری مسابقات فرصــت در قالب رویدادهای رقابتی مســـئله‌محـور، حول نیازها و فــرصت‌های اقتصادی مبتنی بر ظـرفیت های فناورانه و نوآورانه مـی‌پردازد.