پادکست

دانشجو و اتمسفر کارآفرینی

دانشجو و اتمسفر کارآفرینی ✅اپیزود اول پادکست فرصت (https://t.me/oppeventir/15) 🔸آیا اساساً دانشجو می‌تواند کارآفرین باشد؟ 🔸آیا دانشگاه مانعی در برابر کارآفرینی نیست؟ 🔸آیا دانشجوی ایرانی با پشتوانه واحد های دانشگاهی می تواند نوآوری داشته باشد؟ 🔸چطور دانشگاه در تعاملِ دانشجو

ادامه مطلب »