یادگیری مبتنی بر مسئله یک فن اموزشی می باشد که در ان افرد از طریق تجربه ی بدست امده از همکاری با یکدیگردر مورد موضوعی به فراگیری علم می پردازند.
  • مهر ۲, ۱۳۹۹
  • 0 دیدگاه
بیشتر بخوانید