دیزاین اسپرینت روشی برگرفته از تفکر طراحی است که هدف آن طی کردن کل مراحل طراحی تا تست محصول یا خدمت برای حل یک چالش به صورتی مدیریت شده و قابل کنترل است.
  • مهر ۱۴, ۱۳۹۹
  • 0 دیدگاه
بیشتر بخوانید