سامانه فرصت

خدمات مبتنی بر پهنای باند

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری خدمات مبتنی بر پهنای باند مقدمه بخش مخابرات با چالش‌های متعددی در قالب بار شبکه و بهینه‌سازی زیرساخت مواجه است که به طور موثر به نارضایتی‌های مشترکین رسیدگی می‌کند تا اختلالات را کاهش دهد و امنیت ارتباطات را بهبود بخشد. افزایش ارتباطات جهانی که […]

اتوماسیون تجهیزات ماشین کاری

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری اتوماسیون تجهیزات ماشین کاری مقدمه اتوماسیون به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر) به جای انسان به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه‌های تولید است. اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های کنترل(مثل کنترل عددی، کنترل منطقی قابل برنامه ریزی، و دیگر سیستم‌های کنترل […]

قفس پرورش ماهی

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری قفس پرورش ماهی مقدمه امروزه اﺳﺘﻔﺎده گسترده‌از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎک و آب ﻏﻴــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻛﺸﺎورزی، ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ امکان ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰی‌ﭘﺮوری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳک راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ برای تولید غذا و ایجاد اشتغال ﻣﻄﺮح است. ﻛﺸﻮر ایران ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ بارندگی ﺣﺪود ۲۴۰ میلی‌متر […]

دستگاه چیپس ساز خانگی

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری دستگاه چیپس ساز خانگی مقدمه صنعت لوازم‌خانگی یکی از صنایع فعال در عرصه اقتصاد جهان به شمار می‌رود. این صنعت به این دلیل اهمیت دارد که با صنایع بسیاری در ارتباط است. حیات این صنعت و گسترش آن، با توجه به جنبه‌های اقتصادی گسترده […]

جعبه ضدعفونی کننده

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری حعبه ضدعفونی کننده مقدمه بشر در طول تاریخ همواره در معرض بیماری‌های گوناگونی قرار داشته‌است. از مهمترین عوامل این بیماری‌ها، می‌توان به میکروارگانیسم‌ها اشاره کرد. باکتری‌ها، ویروس‌ها و قارچ‌ها از مهمترین گروه‌های میکروارگانیسم‌ها هستند که در اکثر محیط‌ها و به ویژه سطوح مختلف زندگی […]

گلدان هوشمند بدون خاک(هیدروپونیک)

جزئیات رویداد برگزار کننده شرکت کاشف تلفن تماس 02166032729 اشتراک گذاری گلدان هوشمند بدون خاک(هیدروپونیک) مقدمه در حال حاضر، صنعت تولید غذا حدود هفتاد درصد از مصرف آب شیرین جهان را به خود اختصاص داده است. در همین حال، از آن‌جا که بحران‌های تغییرات اقلیمی و کمبود آب رو به‌ وخامت گذاشته‌‌اند، به‌وضوح، تهیه‌‌ی غذا […]